اولین بار موضوع نظافت اجتماعی رو در مقاله "تاریخچه شبکه های اجتماعی و نگاهی به نظافت اجتماعی" در وب سایت آقای محمد رضا شعبانعلی خوندم و به نظرم خیلی جالب اومد.  توی اون سایت چنین...

بیشتر